Stockholm – Bilskräddarna

Bilskräddarna AB
Stefan Olsson
Leif Pettersson
Fräsarvägen 7B
142 50 Skogås
Tel. 08-83 01 02
info@bilskraddarna.com
www.bilskraddarna.com

Vi utför följande arbeten:
Bilinredningar
Lastbilsinredningar
Flygplansinredningar
MC
Flygplan
Offentlig miljö